Praktiske oplysninger

Siden er opdateret 03. december 2018

Praktiske oplysninger

Husk at meddele adresseændring og nyt telefon nummer, til Anette Baden.

Postkassen på toiletbygningen bruges til papirer til bestyrelsen.. Har du ris/ros - så læg det i.

Arbejdsdage, hvis man ikke deltager i mindst 2 ud af 4 dage, pålægges man et gebyr på kr. 200 pr. dag, altså max 400 kr..

Flaghejsning er Skærtorsdag kl. 10:00, husk kaffe

Motorkøretøjer skal altid parkeres på parkeringsarealerne, gæster på den store parkeringsplads på Sandgårdsvej, trailer på afmærket område på Nabkærvej.

Cykler må ikke stå op ad hækken.

Dyr og fjerkræhold er ikke tilladt.

Container, 3 gange om året

Hækken skal renholdes 1 meter ud mod vejen.

"Mødestedet" kan lejes af havelejerne for kr. 500, kontakt Nicholai

Toiletbygningen - nøgle kan købes hos bestyrelsen (depositum kr. 50).

Havevanding, ulige havenumre, ulige datoer og lige havenumre, lige datoer, og kun fra kl. 18.00 til kl. 20.00, med slange og spreder. Husk at være i haven.

Vandhaner ved hækken skal være lukket når haven forlades.