Praktiske oplysninger

Siden er opdateret 20. maj 2019

Praktiske oplysninger

Husk at meddele adresseændring og nyt telefon nummer, til Anette Baden.

Postkassen på toiletbygningen bruges til papirer til bestyrelsen.. Har du ris/ros - så læg det i.

Arbejdsdage, hvis man ikke deltager i mindst 2 ud af 4 dage, pålægges man et gebyr på kr. 200 pr. dag, altså max 400 kr..

Flaghejsning er Skærtorsdag kl. 10:00

Motorkøretøjer skal altid parkeres på parkeringsarealerne, gæster på den store parkeringsplads på Sandgårdsvej, husk at sige det til gæster, trailer på afmærket område på Nabkærvej.

Cykler må ikke stå op ad hækken.

Dyr og fjerkræhold er ikke tilladt.

Container, 3 gange om året

Hækken skal renholdes 1 meter ud mod vejen.

"Mødestedet" kan lejes af havelejerne for kr. 500, kontakt Inge

Toiletbygningen - nøgle kan købes hos bestyrelsen (depositum kr. 50).

Havevanding, der må vandes efter følgende plan, Nabkærvej på lige datoer, Hyacintvej og Sandgårdsvej på ulige datoer, i tidspunktet kl. 6-10 og igen kl. 18-22, med slange og spreder.

Tænk dig godt om, inden der vandes, er det nødvendig? Husk at være i haven, mens der vandes.

Vandhaner ved hækken, skal være lukket når haven forlades.