Nabkærs historie

Nabkær blev startet den 13. juni 1976, med i alt 122 haver, fordelt på begge sider af Sandgårdsvej. Foreningen blev enige om, at dele det op i 2 foreninger, uvist af hvilken grund. Så der blev det til Nabkær 1 og Nabkær 2.


Nabkær 1 beholdte foreningens hus og græsslåmaskine, mod at

Nabkær 2 fik 1700 kr. samt en fræser. Indestående i bank fordeles ligeligt.


Legepladsen og parkeringspladsen er fælles. Bænke flyttes til legepladsen og have nr. 73.


Så startede Nabkær 2, den 10. maj 1983


Formænd i tidens løb


10.05.83-27.03.87 Flemming Johnsen

27.03.87-30.08.88 Henning Møller

30.08.88-11.03.91 Flemming Johnsen

11.03.91-16.03.92 Jens Christian Kirketak

16.03.92-15.02.95 Svend Erik Fisker

15.02.95-11.02.99 Bent Fiskbæk

11.02.99-18.02.02 Karl Kristensen

18.02.02-10.02.05 Bruno Kristensen

10.02.05-07.02.06 Jens Kvist

07.02.06-20.06.06 Ejvind Jørgensen

20.06.06-07.02.09 Roland Nielsen

07.02.09-14.06.11 Majbrit Madsen

14.06.11-14.06.13 Calle Baden

14.06.13-26.08.14 Ruth Birk Christensen

20.10.14-24.02.15 Johanne Reinhold Nielsen

24.02.15-14.06.20 Anette Baden

14.06.20-20.09.20 Flemming Jensen

20.09.20-               Susan Bossen


10.september 1983 afholdes fest i det nye klubhus. Huset var købt af købmand Svend H Andersen for 3000 kr. i udbetaling og resten i 3 afdrag, i alt 3700 kr. Huset var købt rentefrit med betaling over 1 år. Huset var et A hus med glasparti. 


01. januar 1984 laves lejekontrakter


14. juni 1985 får vi overrakt en fane, bevilget af Danmarks Samfundet


20. august 1987 gav vi vores halvdel af flagstang og infotavle til Nabkær 1


22. juni 1991 havde vi indvielse af et hus fra Bertelsens Fond, som vi havde søgt og fået. Vi stillede grunden til rådighed og der kom en annonce i Herning Folkeblad, om ansøgning til at få huset kvit og frit til låns. Det blev en døvsstum familie, som fik huset overrakt af forbundsformanden.


28. september 2000 får vi tilladelse til at opføre toiletbygning på Sandgårdsvej


27. marts 2015 søgte vi byggetilladelse til nyt Mødested


22. august 2015 blev Mødestedet indviet